Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A HERKULES FITNESS HÁZIRENDJE

A Házirend célja, hogy meghatározza a Herkules Fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igény bevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Herkules Fitness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Herkules Fitness
Üzemeltetője: Wipi-Ker Kft.

 • ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 • A Herkules Fitness nyitvatartási rendje:
 • RECEPCIÓ
 • ÖLTÖZŐ
 • FITNESS TEREM
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Herkules Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Herkules Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Herkules Fitness egész területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása!
 • az olyan tevékenység, amely a Herkules Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
 • a drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!
 • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele!
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása!

A Herkules Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Herkules Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Herkules Fitness nyitvatartási rendje:
 • Hétfőtől-péntekig: 06.00 – 22.00
 • Szombat-vasárnap: 08.00-18.00-ig

A Herkules Fitness szolgáltatásait igény bevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Amennyiben a Herkules Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

A Herkules Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a fitness terem recepcióján köteles leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A Herkules Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) 104
Tűzoltóság (tűz esetén) 105
Rendőrség (rendbontás esetén) 107
Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

A Herkules Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Herkules Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

RECEPCIÓ

A Herkules Fitness sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

A vendég számára belépéskor zálog ellenében átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, esetleges egyéb sportfelszerelések, törölköző, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom illetve a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

ÖLTÖZŐ

Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező!

A Herkules Fitness helyiségeiben illetve az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. Értéktárgyaikat a recepciónál adják le, azokat a fitnessterem elhagyásakor természetesen hiánytalanul visszakapják.

A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

Távozás után kérjük a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.

Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

FITNESS TEREM

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben!

A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A mezítláb történő edzés nem engedélyezett.

Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket pedig az arra rendszeresített tárolóhelyre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. A teremben a törölköző használata erősen ajánlott!


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.